بایگانی/آرشیو برچسب ها : الن اکباتانی

دولت مدرن و روش حکمرانی در ایران

 الن اکباتانی   هدف من از نگارش این مقاله پاسخگویی به منازعاتی است که در فضای سیاسی آشفته ایران کنونی، در عکس العمل نسبت به ناتوانی و ایجاد نابرابری در شیوه حکومت‌‌ متمرکز، روش‌های حکمرانی دیگری  با عناوین مختلف نظیر فدرالی یا خودمختاری و از این  قبیل عنوان شده است. …

بیشتر بخوانید »