شعر اعتراضی

کلاهی بر سر آزادی

 بکتاش آبتین شعر اعتراض امروز ایران، یک ستون ثابت روزانه در نشریه پرسیس است که سیدمهدی موسوی شاعر توانا و بزرگ ایرانی مسئولیت انتخاب اشعار آن را برعهده دارد. چهلمین شعر این مجموعه چند شعرکوتاه است از بکتاش آبتین که در روز هجدهم آذر امسال در زندان اوین به دلیل …

بیشتر بخوانید »

قصه‌ام از کجا شروع شده؟

 سید مهدی موسوی شعر اعتراض امروز ایران، یک ستون ثابت روزانه در نشریه پرسیس است که سید مهدی موسوی شاعر توانا و بزرگ ایرانی مسئولیت انتخاب اشعار آن را بر عهده دارد. سی‌ونهمین شعر این مجموعه اثری است از سید مهدی موسوی به انتخاب سردبیر. قصه‌ام از کجا شروع شده؟ …

بیشتر بخوانید »

شاه توت

 سابیر هاکا شعر اعتراض امروز ایران، یک ستون ثابت روزانه در نشریه پرسیس است که سید مهدی موسوی شاعر توانا و بزرگ ایرانی مسئولیت انتخاب اشعار آن را بر عهده دارد. سی‌‌وهفتمین شعر این مجموعه اثری است از سابیر هاکا.   تا به حال افتادن شاه‌توت را دیده‌ای؟! که چگونه سرخی‌اش …

بیشتر بخوانید »

عاصی شو و برهم بریز اضلاع دنیا را

 پویا خازنی اسکویی شعر اعتراض امروز ایران، یک ستون ثابت روزانه در نشریه پرسیس است که سید مهدی موسوی شاعر توانا و بزرگ ایرانی مسئولیت انتخاب اشعار آن را بر عهده دارد. سی‌‌وششمین شعر این مجموعه اثری است از پویا خازنی اسکویی.   عاصی شو و برهم بریز اضلاع دنیا را …

بیشتر بخوانید »

به من گلوله بزن!… صبر کن که جان بدهم

 جواد کاظمینی   شعر اعتراض امروز ایران، یک ستون ثابت روزانه در نشریه پرسیس است که سید مهدی موسوی شاعر توانا و بزرگ ایرانی مسئولیت انتخاب اشعار آن را بر عهده دارد. سی‌‌وپنجمین شعر این مجموعه اثری است از جواد کاظمینی.     به من گلوله بزن!… صبر کن که جان …

بیشتر بخوانید »

من چوب کبریتی که توی سطل آشغالم

 اسماعیل شهیدی شعر اعتراض امروز ایران، یک ستون ثابت روزانه در نشریه پرسیس است که سید مهدی موسوی شاعر توانا و بزرگ ایرانی مسئولیت انتخاب اشعار آن را بر عهده دارد. سی‌‌وچهارمین شعر این مجموعه اثری است از اسماعیل شهیدی.   من چوب کبریتی که توی سطل آشغالم دنبال نانم توی …

بیشتر بخوانید »

یک طنز تلخ در وسط باغ میوه‌ام

 وحید نجفی شعر اعتراض امروز ایران، یک ستون ثابت روزانه در نشریه پرسیس است که سید مهدی موسوی شاعر توانا و بزرگ ایرانی مسئولیت انتخاب اشعار آن را بر عهده دارد. سی‌‌وسومین شعر این مجموعه اثری است از وحید نجفی.   تنهایی از دریچه به تاریکی زمان تاریکی از دریچه به …

بیشتر بخوانید »

شلاق را بخور تن خسته!

 اشرف گیلانی شعر اعتراض امروز ایران، یک ستون ثابت روزانه در نشریه پرسیس است که سید مهدی موسوی شاعر توانا و بزرگ ایرانی مسئولیت انتخاب اشعار آن را بر عهده دارد. سی‌‌ودومین شعر این مجموعه اثری است از اشرف گیلانی.   شلاق را بخور تن خسته! شلاق را بخور تن رنجور! …

بیشتر بخوانید »

با صدای گلوله رقصیدیم

 آرش سیفی شعر اعتراض امروز ایران، یک ستون ثابت روزانه در نشریه پرسیس است که سید مهدی موسوی شاعر توانا و بزرگ ایرانی مسئولیت انتخاب اشعار آن را بر عهده دارد. سی‌‌ویکمین شعر این مجموعه اثری است از آرش سیفی.   با صدای گلوله رقصیدیم قاطیِ خنده اشک یعنی ما ماضیِ …

بیشتر بخوانید »

ای خانه ای عزیزترین خاک

 علی‌اکبر یاغی‌تبار شعر اعتراض امروز ایران، یک ستون ثابت روزانه در نشریه پرسیس است که سید مهدی موسوی شاعر توانا و بزرگ ایرانی مسئولیت انتخاب اشعار آن را بر عهده دارد. سی‌امین شعر این مجموعه اثری است از علی اکبر یاغی‌تبار.   ای خانه ای عزیزترین خاک ای من فدای رنج …

بیشتر بخوانید »