سینما

سالشمار زندگی ایرج پزشکزاد

۱۳۰۷ خورشیدی، ایرج پزشکزاد از مادری فرهنگی و پدری طبیب در روز ۱۰ بهمن ماه ۱۳۰۷ زاده شد.  ۱۳۱۰، آغاز دوستی و مجالست با تورج فرازمند از سه سالگی ۱۳۲۵، فارغ التحصیلی از دبیرستان دارالفنون تهران. ۱۳۲۶، ترجمه کتاب روزولت( سارا دلانو روزولت) ۱۳۲۷، سفر به پاریس و دیدار با …

بیشتر بخوانید »

بررسی نشانه‌ی «خانه» در سینمای فرهای

سینمای اصغر فرهادی

 ارنواز مهاجرانی «هنر، یعنی دیدن چیزها در نمای بسته، تمرکز دید و دوری از مقصر شمردن. بهترین کاری که هنر می‌تواند انجام دهد، آگاهی‌بخشی است و نه قضاوت. دوربین به‌حقیقت این اجازه را می‌دهد که به‌ جاهایی برود که در غیر این صورت قابل دسترسی نیست.» (پال کرونین، ۲۰۱۵: ۱۲۳) …

بیشتر بخوانید »