امیر مصدق کاتوزیان

امیر مصدق کاتوزیان
دانشجوى جامعه شناسى سياسى، تاريخ، فلسفه و روزنامه نگارى

موانع نقش‌آفرینی اپوزیسیون و چه می‌توان کرد؟

سیاست هنر ممکن کردن تامین منافع، پیشبرد برنامه‌ها و آرمان‌ها و اهداف بخش‌های مجزای جوامع است. اما اجرای هر آرمان، هدف و برنامه‌ای در هر زمانی عملی نیست؛ و تامین منافع متنوع و گاه متضاد هر بخشی از جامعه در هر زمانی ممکن نیست. به قول مرحوم عمران صلاحی طنزپرداز …

بیشتر بخوانید »